Sisteme și politici de sănătate. Noua Sănătate Publică

Sănătate în toate politicileOrașe sănătoaseFuncțiile sănătății publice. Operațiuni esențiale de sănătate publică. Determinanții sănătății. Sistemul de sănătate. Evoluții și provocări principale ale sistemului sănătății în Republica Moldova


Reglementări în domeniul controlului de stat în sănătate publică

Organizarea și efectuarea controlului de stat. Controlul tutunului. Apa potabilă. Condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare și farmaceutice. Managementul deșeurilor medicale. Cerințele sanitare pentru instituțiile de învățământ. Cerințele privind exploatarea și întreținerea bazinelor de înot și a zonelor de agrement. Supravegherea și controlul produselor cu impact major asupra sănătății publice


Comunicare interpersonală și instituțională

Comunicarea în sănătate. Comunicarea instituțională. Comunicarea scrisă. Relații publice. Schimbarea comportamentului. Managementul timpului

Politici de control a bolilor netransmisibile

Populația afectată. BNT în R. Moldova. Detemrinanți, factori de risc, impact, prevenire și control. Cele 15 provocări 

Managementul urgențelor de sănătate publică

Situații excepționale, dezastre și urgențe de SP. Managementul riscurilor și urgențelor de SP. Cadrul legal. Sistemul național de pregătire și răspuns la USP

Vaccinarea

Valoarea vaccinărilor. Supravegherea și controlul bolilor prevenibile prin vaccinări. Strategii de creștere a vaccinării 

Sănătatea mediului și sănătatea ocupațională

Introducere. Actualități. Condițiile de muncă și impactul factorilor de risc profesional

Integritate în sănătate

Corupția. Integritatea. Climatul instituțional de integritate. Conflictele de interese. Influențe necorespunzătoare 

Legislație în sănătate

Dreptul medical. Drepturile omului. Drepturile și responsabilitățile pacienților. Răspunderea juridică a personalului medical

Tehnologii informaționale și de comunicații

Internetul. Instrumente de căutare a informației. Google Workplace. Impactul tehnologiilor. Soluții inovatoare